bg

– Kích thước: 35m x 19m = 665m2
– Sức chứa: 600 khách
– Màn hình led

17 June, 2019

Hoa Sứ 1 – Lầu

thông tin