bg

– Kích thước: 35m x 19m = 665m2
– Sức chứa: 600 khách
– Màn hình led

5 March, 2020

Hoa Sứ 1 – Trệt

thông tin