bg

– Kích thước: 21.5m x 19m = 408.5m2
– Sức chứa: 450 khách
– Màn hình led

5 March, 2020

Hoa Sứ 2

thông tin