bg

17 June, 2019

Phòng Gym

Được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị giúp quý khách giữ gìn sức khoẻ trong quá trình lưu trú. Miễn phí cho khách lưu trú tại khách sạn.

Thời gian hoạt động : 6:00 – 22:00

thông tin