bg

– Kích thước 29m x 15m = 435m2
– Sức chứa: 400 khách
– Màn hình led

5 March, 2020

Rose

thông tin