bg

– Kích thước: 29m x 15m = 435m2
– Sức chứa: 350 khách
– Màn hình led

5 March, 2020

Violet

thông tin